• (+84) 236.3655.621 - 0905.655.621
  • K122/14A Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
  • T2-T7 8:00 AM - 17:00 PM

Thiết Bị Nâng Hạ

Địa Chỉ

K122/14A Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Hỗ Trợ

24/7 Support

(+84) 236.3655.621
0905.655.621